จิตอาสาทำความสะอาดเพื่อป้องกันและเตรียมการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

11mar2020
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงานและทำความสะอาดบริเวณรอบศาสากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อป้องกันและเตรียมการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) และการป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 10mar2020

ในการนี้ นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบในการตัดสินใจจัดทำแผนงานโครงการในการจัดทำแผนด้านต่างๆ และการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ด้วยวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุนหาญ

9mar2020

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางธนพร โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอขุนหาญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอขุนหาญ ณ หอประชุมอำเภอขุนหาญ เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

4mar2020 02

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

"มาดีศรีสะเกษ" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2563

s0-mar63

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 6 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้48
เมื่อวาน68
อาทิตย์นี้249
เดือนนี้1968
ทั้งหมด108214

Powered by Kubik-Rubik.de