ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

12NOV01 2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะ ในโอกาสตรวจราชการการ ผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...

“การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)” รุ่นที่

9NOV01 2020 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานเปิดการอบรม และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

23oct2020 11

 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายอิทธิพร อินรักษา เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงอออกถึงตวามจงรักกภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยกำหนดจัดพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. ณ หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

23oct2020 14

 วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพร อินรักษา เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องวันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หลังสถานีรถไฟศรีสะเกษ (วงเวียนน้ำพุ)  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23oct 00

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"  ณ บริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้91
เมื่อวาน202
อาทิตย์นี้784
เดือนนี้2979
ทั้งหมด111404

Powered by Kubik-Rubik.de