แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

madee01

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีบทบาทในการจัดทำ “แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย” ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติสำคัญจำเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดให้มีกลไกดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับกระทรวง และระดับประเด็นหลักทางยุทธศาสตร์ควบคู่กันไป

อ่านเพิ่มเติม...

การสำรวจความคิดเห็น เพื่อกำหนดนโยบายสำคัญของรัฐ

30oct2019 00

“การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน” เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ภาคเอกชนและประชาชนก็สามารถนำข้อมูลสถิติดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย “คุณมาดี” ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ให้ข้อมูลจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล ไม่โยงใยเรื่องภาษีและข้อกฎหมายใดๆ อย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม...

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

14nov2019 a00

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจกเอกสาร ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ ณ โรงเรียนกุดผักหนาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบิดาฝนหลวง 2562

14nov2019 00

วันนที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวโชติกา โนนใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

จิตอาสา 13 พ.ย. 62

13nov2019 00

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้80
เมื่อวาน68
อาทิตย์นี้666
เดือนนี้1100
ทั้งหมด79454

Powered by Kubik-Rubik.de