ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

12aug2018

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

12aug2018-01

เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานข้างธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

12aug2018-02

เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

12aug2018-03

เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

28jul2018

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายชยสาร โทณานนท์ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

28jul2018 0128jul2018 02
เวลา 07.00 น. ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

28jul2018 03

เวลา 08.00 น. ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

28jul2018 04

เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายชยสาร โทณานนท์ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11jul2018 00

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายชยสาร โทณานนท์ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงสร้างเมือง ตลอดจนประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในพระราชกรณียกิจ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับนานาประเทศ ในยุคสมัยของพระองค์เป็นอีกยุคหนึ่งที่ราชอาณาจักรไทย เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมาจนถึงทุกวันนี้

11jul2018 01 11jul2018 02

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล

netp

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดย สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กล่าวรายงานควมเป็นมา พร้อมด้วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 380 คน ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเน็ตประชารัฐ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตตวามเร็วสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" และมีการติดตามประเมินผลเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดต่อไป สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 1,183 หมู่บ้าน และจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโคงการเน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดศรีสะเกษ จัดหานักเรียน/นักศึกษา กศน. จำนวน 296 คน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีบุคลาการทางการศึกษา (ครู กศน.) จำนวน 59 คน เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

     การประชุมครั้งนี้ เพื่อชีแจงรายละเอียดของการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่วิชาการ (ครู กศน.) และพนักงานจัดเก็บข้อมูล (นักเรียน/นักศึกษา กศน.) เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามแผน และถูกต้องตามระเบียบวิชาการสถิติ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

     นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ทุกท่านที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูลนับเป็นกำลังสำคัญ ในการร่วมผลักดันให้การทำสำรวจประสบความสำเร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามวางแผนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ว่าโครงการมีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สถิติทางการประเทศไทย nic3 ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน็ตประชารัฐ

August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน27
อาทิตย์นี้157
เดือนนี้524
ทั้งหมด41522

Powered by Kubik-Rubik.de