วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2562

17jan2019 00

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย โดยมีนายวิระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

17jan2019 01

สำหรับ ความเป็นมาของ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่โคกปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2376 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวันรัฐพิธี ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2533 เป็นต้นมา

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภออุทุมพรพิสัย

04jan2019 ut00

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายจิรกร กุลสิงห์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภออุทุมพรพิสัย ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภออุทุมพรพิสัย ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอบึงบูรพ์

04jan2019_bb00

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายศุภฤกษ์ อำนวย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอบึงบูรพ์ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบึงบูรพ์ ณ หอประชุมอำเภอบึงบูรพ์ เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอกันทรลักษ์

04jan2019 kl00

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางธนพร โพธิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอกันทรลักษ์ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอกันทรลักษ์ ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอกันทรารมย์

04jan2019 kr00

วันที่ 4 มกราคม 2562 นางดวงฤทัย ยุติกาล เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอกันทรารมย์ ณ หอประชุมอำเภอกันทรารมย์ เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน61
อาทิตย์นี้344
เดือนนี้1128
ทั้งหมด48080

Powered by Kubik-Rubik.de