มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นางสาวเครือรัตน์ บุญจูง

นางสาวเครือรัตน์ บุญจูง

สาขาสถิติประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ระยะเวลาฝึก 2 เมษายน ถึง 29 มิถุนายน 2561

นางสาวปิยนุช ไพรบึง

นางสาวปิยนุช ไพรบึง

สาขาสถิติประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ระยะเวลาฝึก 2 เมษายน ถึง 29 มิถุนายน 2561

นางสาวพรพิมล พันมะลี

นางสาวพรพิมล พันมะลี

สาขาสถิติประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ระยะเวลาฝึก 2 เมษายน ถึง 29 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นางสาวกิตติวรรณ ไชยสัตย์

นางสาวกิตติวรรณ ไชยสัตย์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ระยะเวลาฝึก 20 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

นางสาวภัทรสุดา คอกกลาง

นางสาวภัทรสุดา คอกกลาง

สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ระยะเวลาฝึก 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้77
เมื่อวาน145
อาทิตย์นี้1000
เดือนนี้1632
ทั้งหมด128200

Powered by Kubik-Rubik.de