รายงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563

stat63

รายงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน สำนักงานสถิติจังหวัดชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปนำข้อมูลสถิติไปใช้ในการกำหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf) ได้ที่นี่
ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน โทร. 0 4561 2754

รายงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562

stat62

รายงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน สำนักงานสถิติจังหวัดชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปนำข้อมูลสถิติไปใช้ในการกำหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่
ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน โทร. 0 4561 2754

รายงานสถิติรายปี ประเทศไทย 2560

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2560 ฉบับนี้เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอแผนที่ประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้มีความรู้ความเข้าใจ และมองเห็นภาพเกี่ยวกับประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตารางสถิติ และแผนภูมิสถิติ โดยนำเสนอเป็น 21 บทตามสาขาสถิติ โดยมีบทนำประกอบการใช้ข้อมูลสถิติ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงความเป็นมา หรือความหมายของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ใต้ตารางสถิติทุกตารางเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่
ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสถิติแห่งชาติ โทร. 0 2141 7500-03

หนังสือ 52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

หนังสือ 52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบปีที่ 52 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้เห็นความเป็นมาตั้งแต่อดีตจวบจนเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาติในวันนี้ ตลอดจนการดำเนินงานในปัจจุบัน ที่สามารถสะท้อนภาพในอนาคตถึงทิศทางที่ข้อมูลกำลังกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญ รวมทั้งบุคคลและเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้มีสำนักงานสถิติแห่งชาติในวันนี้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่
ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสถิติแห่งชาติ โทร. 0 2141 7500-03

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน131
อาทิตย์นี้4
เดือนนี้3473
ทั้งหมด139567

Powered by Kubik-Rubik.de