แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 164
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 177
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 77
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 51
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 366
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 129
ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 308
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนอัตราว่าง) พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 320
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 212
รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๐(ทดแทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 423
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 386
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 256
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการปี 60 เขียนโดย admin 399
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 262
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 45
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร้บราชการ เขียนโดย admin 345
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 95
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 572
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 330
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 131
บรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 เขียนโดย admin 89
ภาพบรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 41
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 2254
ต้อนรับ นอ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวง ICT. เขียนโดย admin 273
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เขียนโดย admin 358
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1225
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เขียนโดย admin 710
ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 432
เอกสารสอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 256
สำรวจธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT เขียนโดย admin 170
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 271
การอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 86
ชาวสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย admin 149
พิธีเปิดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์ครั้งที่ 30 เขียนโดย admin 145
อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 261
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 274
งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เขียนโดย admin 246
พฤษจิกายน 2556 เขียนโดย admin 246
ตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 220
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 315
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 272
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 273
สรุปผลสำรวจโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) เขียนโดย admin 112
สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย เขียนโดย admin 120
สภาวการณ์เด็กไทยในมิติศาสนา เขียนโดย admin 83
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เขียนโดย admin 123
สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศผลสำมะโน 65.4 ล้านคน เขียนโดย admin 123
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 225
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ (รายละเอียด) เขียนโดย admin 357
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๘๔ พรรษา เขียนโดย admin 110
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 59
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 374
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ (ภาพบรรยากาศ) เขียนโดย admin 257
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ เขียนโดย admin 107
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 352
วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 93
พิธีเปิดศูนย์ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 558
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 286
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 85
กิจกรรม วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 112
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์สำมะโนประชากรฯ ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 87
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน เขียนโดย admin 97
ภาพบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ (ต่อ) เขียนโดย admin 79
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 84
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 128
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เขียนโดย admin 98
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 98
พิธีเปิดงานการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขียนโดย admin 104
นครลำดวนสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 88

สถิติทางการประเทศไทย nic3 ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน็ตประชารัฐ

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน21
อาทิตย์นี้1
เดือนนี้726
ทั้งหมด42587

Powered by Kubik-Rubik.de