แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 134
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 144
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 34
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 342
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 97
ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 265
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนอัตราว่าง) พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 283
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 194
รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๐(ทดแทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 373
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 333
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 219
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการปี 60 เขียนโดย admin 373
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 219
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 30
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร้บราชการ เขียนโดย admin 321
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 62
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 312
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 109
บรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 เขียนโดย admin 61
ภาพบรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 22
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 2192
ต้อนรับ นอ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวง ICT. เขียนโดย admin 233
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เขียนโดย admin 327
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1202
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เขียนโดย admin 663
ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 408
เอกสารสอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 215
สำรวจธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT เขียนโดย admin 155
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 218
การอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 65
ชาวสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย admin 117
พิธีเปิดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์ครั้งที่ 30 เขียนโดย admin 109
อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 240
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 244
งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เขียนโดย admin 225
พฤษจิกายน 2556 เขียนโดย admin 226
ตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 202
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 298
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 249
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 253
สรุปผลสำรวจโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) เขียนโดย admin 98
สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย เขียนโดย admin 100
สภาวการณ์เด็กไทยในมิติศาสนา เขียนโดย admin 68
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เขียนโดย admin 72
สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศผลสำมะโน 65.4 ล้านคน เขียนโดย admin 78
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 194
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ (รายละเอียด) เขียนโดย admin 333
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๘๔ พรรษา เขียนโดย admin 72
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 45
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 354
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ (ภาพบรรยากาศ) เขียนโดย admin 233
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ เขียนโดย admin 89
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 337
วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 75
พิธีเปิดศูนย์ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 542
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 265
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 67
กิจกรรม วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 96
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์สำมะโนประชากรฯ ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 69
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน เขียนโดย admin 74
ภาพบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ (ต่อ) เขียนโดย admin 61
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 67
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 111
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เขียนโดย admin 72
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 70
พิธีเปิดงานการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขียนโดย admin 83
นครลำดวนสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 72

สถิติทางการประเทศไทย nic3 ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน็ตประชารัฐ

June 2018
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้17
เมื่อวาน74
อาทิตย์นี้315
เดือนนี้790
ทั้งหมด39853

Powered by Kubik-Rubik.de