แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 665
รายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 190
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 229
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 117
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 106
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 100
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 66
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 398
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 168
ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 375
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนอัตราว่าง) พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 370
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 254
รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๐(ทดแทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 460
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 430
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 290
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการปี 60 เขียนโดย admin 446
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 297
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 58
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร้บราชการ เขียนโดย admin 370
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 141
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 612
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 360
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 165
บรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60 เขียนโดย admin 126
ภาพบรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 2338
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1249
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เขียนโดย admin 748
ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 465
เอกสารสอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 285
สำรวจธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT เขียนโดย admin 200
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 359
พิธีเปิดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์ครั้งที่ 30 เขียนโดย admin 165
อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 305
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 310
พฤษจิกายน 2556 เขียนโดย admin 297
ตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 245
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 350
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 304
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 313
สรุปผลสำรวจโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) เขียนโดย admin 157
สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย เขียนโดย admin 148
สภาวการณ์เด็กไทยในมิติศาสนา เขียนโดย admin 103
สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศผลสำมะโน 65.4 ล้านคน เขียนโดย admin 185
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 262
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ (รายละเอียด) เขียนโดย admin 388
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 75
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 391
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ (ภาพบรรยากาศ) เขียนโดย admin 294
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ เขียนโดย admin 133
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 387
วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 110
พิธีเปิดศูนย์ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 588
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 324
กิจกรรม วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 133
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์สำมะโนประชากรฯ ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 116
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน เขียนโดย admin 141
ภาพบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ (ต่อ) เขียนโดย admin 130
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 105
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 149
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เขียนโดย admin 139
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 146

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน91
อาทิตย์นี้255
เดือนนี้719
ทั้งหมด46068

Powered by Kubik-Rubik.de