แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 101
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 106
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 21
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 313
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 74
ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 226
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทดแทนอัตราว่าง) พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 245
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 179
รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๐(ทดแทนอัตราว่าง) เขียนโดย admin 340
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ เขียนโดย admin 299
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 193
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการปี 60 เขียนโดย admin 347
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 202
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 16
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร้บราชการ เขียนโดย admin 289
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 47
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 535
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 296
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 93
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 2146
ต้อนรับ นอ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวง ICT. เขียนโดย admin 211
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เขียนโดย admin 294
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1188
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เขียนโดย admin 602
ผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 391
เอกสารสอบราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เขียนโดย admin 177
สำรวจธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT เขียนโดย admin 142
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 200
การอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 51
ชาวสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เขียนโดย admin 101
พิธีเปิดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์ครั้งที่ 30 เขียนโดย admin 86
อบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 226
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 231
งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ เขียนโดย admin 207
พฤษจิกายน 2556 เขียนโดย admin 211
ตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 187
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 283
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 227
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 232
สรุปผลสำรวจโครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) เขียนโดย admin 82
สถิติการอ่านหนังสือของคนไทย เขียนโดย admin 85
สภาวการณ์เด็กไทยในมิติศาสนา เขียนโดย admin 53
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เขียนโดย admin 53
สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศผลสำมะโน 65.4 ล้านคน เขียนโดย admin 55
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 171
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ (รายละเอียด) เขียนโดย admin 319
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๘๔ พรรษา เขียนโดย admin 59
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 31
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 339
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ (ภาพบรรยากาศ) เขียนโดย admin 220
กีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๔ เขียนโดย admin 73
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 322
วันปิยะมหาราช เขียนโดย admin 62
พิธีเปิดศูนย์ ICT ชุมชน ณ โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 526
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 249
กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 53
กิจกรรม วันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 81
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโปสเตอร์สำมะโนประชากรฯ ระดับนักเรียน เขียนโดย admin 55
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดบ้านเจ้าทุ่ง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน เขียนโดย admin 60
ภาพบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ (ต่อ) เขียนโดย admin 46
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย admin 53
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 95
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เขียนโดย admin 58
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2552 เขียนโดย admin 55
พิธีเปิดงานการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขียนโดย admin 69
นครลำดวนสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 59

สถิติทางการประเทศไทย nic3 ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน็ตประชารัฐ

March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้8
เมื่อวาน71
อาทิตย์นี้425
เดือนนี้1624
ทั้งหมด36741

Powered by Kubik-Rubik.de