แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 68
ข้อมูลการท่องเที่ยวของชาวจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 63
ปัญหาขยะของจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 69
ผลผลิตข้าวจังหวัดศรีสะเกษปี 2558 เขียนโดย admin 67
เปรียบเทียบการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เขียนโดย admin 58
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๙ เขียนโดย admin 52
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขียนโดย admin 49
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยของคน"ศรีสะเกษ" 2559" เขียนโดย admin 230
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยของคน"ศรีสะเกษ" 2558" เขียนโดย admin 147
อัพเดต ! จำนวนประชากรจังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย admin 227

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.