"มาดีศรีสะเกษ" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564

banner-SEP1

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

s2-jul64 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2564
s5-jul64  สำรวจความจ้องกสนพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2564
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2564
s1-jul64  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2564
s4-jul64  สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2564
s3-jul64  ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2564
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

 

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดย "คุณมาดี" จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี"

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้118
เมื่อวาน215
อาทิตย์นี้680
เดือนนี้2442
ทั้งหมด120488

Powered by Kubik-Rubik.de