"มาดีศรีสะเกษ" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนกันยายน 2563

banner SEP1สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

 s1-sep63 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2563
s2-sep-63 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2563
 s3-sep63 ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563
 s4-sep63 สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน 2563
 s5-sep63 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน 2563
 s6-sep63 สำรวจความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-18 กันยายน 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดย "คุณมาดี" จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี"

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้48
เมื่อวาน68
อาทิตย์นี้249
เดือนนี้1968
ทั้งหมด108214

Powered by Kubik-Rubik.de