"มาดีศรีสะเกษ" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563

s0-aug63สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

s1-aug63 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 1 ปี ) 
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2563
s2-aug63 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2563
 s3-aug63 ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
 s4-aug63 สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 สิงหาคม 2563
 s5-aug63 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 สิงหาคม 2563
 s6-aug63 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดย "คุณมาดี" จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี"

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้39
เมื่อวาน60
อาทิตย์นี้491
เดือนนี้1981
ทั้งหมด105952

Powered by Kubik-Rubik.de