"มาดีศรีสะเกษ" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563

s0july63สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

 s1-juy63 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2563
s2-july63 การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2563
s3-july63 สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2563
s4-july63 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2563
s5-july63 สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม 2563
 s6-july63 สำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563
 s7-july63 สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2)
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563
 s8-july63 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดย "คุณมาดี" จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี"

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้89
เมื่อวาน202
อาทิตย์นี้782
เดือนนี้2977
ทั้งหมด111402

Powered by Kubik-Rubik.de