"มาดีศรีสะเกษ" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563

s0-may63

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

 s0-may63 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563
 s1-may63 การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563
 s2-may63 สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
 s3-may63 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
 s4-may63 สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 13-25 พฤษภาคม 2563
 s5-may63 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563
 s6-may63 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563
 s7-may63 สำรวจที่พักแรม พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดย "คุณมาดี" จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี"

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้5
เมื่อวาน39
อาทิตย์นี้5
เดือนนี้1986
ทั้งหมด105957

Powered by Kubik-Rubik.de