"มาดีศรีสะเกษ" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดือนเมษายน 2563

s0-Apr63

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษพร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

 s1-apr63 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2563
 s2-apr63 โครงการประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2563
 s4-apr63 สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 เมษายน 2563
 s5-apr63 โครงการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 เมษายน 2563
 s6-apr63 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส 4/2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2563
 s7-apr63 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-19 เมษายน 2563
 s8-apr63 การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563
 s3-apr63 การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ.2563
ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดย "คุณมาดี" จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี"

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้27
เมื่อวาน141
อาทิตย์นี้925
เดือนนี้925
ทั้งหมด94000

Powered by Kubik-Rubik.de