การสำรวจความคิดเห็น เพื่อกำหนดนโยบายสำคัญของรัฐ

30oct2019 00

“การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน” เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่ภาคเอกชนและประชาชนก็สามารถนำข้อมูลสถิติดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย “คุณมาดี” ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ให้ข้อมูลจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล ไม่โยงใยเรื่องภาษีและข้อกฎหมายใดๆ อย่างแน่นอน

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้26
เมื่อวาน141
อาทิตย์นี้924
เดือนนี้924
ทั้งหมด93999

Powered by Kubik-Rubik.de