ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

ผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ จากการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ได้ข้อสรุปในการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ 3 ด้าน จำนวน 4 เรื่อง คือ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยเรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ด้านสังคม ประกอบด้วยเรื่อง ผู้สูงอายุ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่อง ขยะ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดได้นำประเด็นการจัดทำชุดข้อมูลดังกล่าวทั้ง 4 เรื่อง จัดทำเป็นเอกสารประกอบด้วย

1. Mindmap
2. ชุดข้อมูลสถิติทางการ
3. ชุดคำอธิบายตัวชี้วัด(Metadata)
4. บทความวิเคราะห์สถานการณ์
5. Infographic

รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 
Mind 
map
ผังสถิติ
ทางการ
ข้อมูล
สถิติทางการ

Meta
data
(ร่าง)

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะการณ์
Info
graphic
1.1rice mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 rice2-60
1.2tour mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 Tour2-60
1.3old mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 older2-60
1.4dregs mindmap2-60 document5 document4 document1 document2 Garbage2-60

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน โทร. 0 4561 1995

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้118
เมื่อวาน215
อาทิตย์นี้680
เดือนนี้2442
ทั้งหมด120488

Powered by Kubik-Rubik.de