สสช.เปิดให้ดาวน์โหลดโมบาย แอพพลิเคชั่น “THAI STAT”


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น “THAI STAT”เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถิติในยุคดิจิทัล ได้ง่าย และ สะดวกยิ่งขึ้นแอพพลิเคชั่น “THAI STAT” ประกอบด้วยเมนูหลัก 6 เมนู คือ

1) ข้อมูลสำคัญ แสดงข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ จำแนกเป็นรายหมวดหรือรายสาขาสถิติ เช่น ประชากรแรงงาน บัญชีประชาชาติ การค้าและราคา เป็นต้น นำเสนอในรูปแผนภูมิ กราฟ และตาราง พร้อมแสดงคำอธิบายและที่มาของแหล่งข้อมูล
2) ข้อมูลจังหวัด แสดงข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด เช่น จำนวนประชากรจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุดัชนีผู้สูงอายุ ร้อยละของประชากรที่มีงานทำ เป็นต้น พร้อมแสดงคำอธิบายและที่มาของแหล่งข้อมูล
3) Infographic แสดงแผนภาพการนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ในเรื่องต่างๆ เช่น ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นต้น
4) ปฏิทินข้อมูล แสดงปฏิทินการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่นำเสนอใน “THAI STAT”
5) แนะนำการใช้งาน แสดงคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น “THAI STAT”
6) ติดต่อเรา แสดงรายละเอียดการติดต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ

พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากPlay Store ผ่านระบบ AndroidDownload ฟรี โดยค้นหา คำว่า“THAI STAT”

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน91
อาทิตย์นี้254
เดือนนี้718
ทั้งหมด46067

Powered by Kubik-Rubik.de