พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลกู่ อ.ปรางค์กู่

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

12

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995 สื่อสาร สป.มท. 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.