พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ

 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบ

 

สำนักงานอุทยานการเรียน(TK park)ผนึกกำลังกับภาคี 7 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กศน. กรมการพัฒนาชุมชน สสส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ริเริ่ม "โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล"ขึ้น โดยคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภาคี จำนวน 200 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ พร้อมคัดเลือกศูนย์ต้นแบบ 10 แห่ง นำร่องสร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ซึ่ง 1 ใน 10 แห่งที่เป็นศูนย์ต้นแบบคือศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีบรรยายกาศของ"ห้องสมุดมีชีวิต"ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสร้างสรรค์และทันสมัย โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.