แสงเทียนแห่งศรัทธาแด่องค์ราชันย์ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ

 

 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดศรีสะเกษ  พนักงาน และลูกจ้าง

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมงาน "แสงเทียนแห่งศรัทธาแด่องค์ราชันย์ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ" เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการรวมพลังประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาแสดงออกในกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ที่มีต่อประชาชนชาวศรีสะเกษ 

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.