ผลการสำมะโน/สำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพอินโฟกราฟิค จากผลการสำมะโน/สำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 info 1info 2info 3info 4info 5

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995 สื่อสาร สป.มท. 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.