พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัฒนธรรมขะแมร์กุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนวัฒนธรรมขะแมร์กุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านกุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าข้อมูลต่อยอดความรู้และส่งเสริมการรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากนโยบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน อีกทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน61
อาทิตย์นี้344
เดือนนี้1128
ทั้งหมด48080

Powered by Kubik-Rubik.de