พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลโจดม่วง อ.ศิลาลาด

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นางทัศนีย์ เพ็ญแสง สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  

 

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995 สื่อสาร สป.มท. 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.