ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ และชมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995 สื่อสาร สป.มท. 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.