เนื้อหา

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

12jun2019 00

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สถิติจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายประสาทพร ดวงมณี ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจกเอกสาร ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ ณ พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03jun2019 00

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ดังนี้

เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง อ.เมืองศรีสะเกษ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

เวลา 08.49 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ อ.เมืองศรีสะเกษ

เวลา 11.30 น. นายอิทธิพร อินรักษา เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับบริการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เวลา 19.00 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

15may2019 00

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แผนการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจกเอกสาร ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ ณ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ม.7 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีเปิดการปลูกต้นต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

18may2019 00

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการปลูกต้นต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ ที่สาธารณประโยชน์ร่องแคน บ้านหนองนารี หมู่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

07may2019 00

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ