เนื้อหา

สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561

สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561  จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติตจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) ดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามประมวลผล และวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่
ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน โทร. 0 4561 1995