เนื้อหา

ประชุมเครือข่ายสถิติอำเภอวังหิน

04fab2019 wh00

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายอิทธิพร อินรักษา เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอวังหิน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอวังหิน ณ หอประชุมอำเภอวังหิน เพื่อนำเสนอภารกิจ นโยบาย แผนงาน/โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ 04fab2019 wh0104fab2019 wh0204fab2019 wh03