เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 2/2562

26fab2019 00

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และนายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ เลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบชุดข้อมูลที่ได้มีการดำเนินการปรับปรุง

26fab2019 01 26fab2019 02
26fab2019 03 26fab2019 04
26fab2019 05 26fab2019 06
26fab2019 07 26fab2019 08
26fab2019 09 26fab2019 10
26fab2019 11 26fab2019 12
26fab2019 13 26fab2019 14
26fab2019 15 26fab2019 16