transparent

รายงานผลการสำรวจ มาใหม่!

stat62

รายงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ” และพันธกิจในการให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน สำนักงานสถิติจังหวัดชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านสถิติของจังหวัด จึงได้จัดทำรายงานสถิติจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปนำข้อมูลสถิติไปใช้ในการกำหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่
ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน โทร. 0 4561 2754

รายการข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความคิดเห็น

ท่านพึงพอใจเว็บสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษเพียงใด

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน39
อาทิตย์นี้0
เดือนนี้1981
ทั้งหมด105952

Powered by Kubik-Rubik.de