บรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60

บรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 4 ของการเปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้มาสมัครแล้วมากกว่า 450 คน และยังคงเหลือวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 อีก 1 วันสำหรับการรับสมัครสอบในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

พิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

 เมื่อวันที่12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 โดยมี ดร.ฉวีรักษ์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีลานวัฒนธรรมถนนคนเดิน สถานีรถไฟศรีสะเกษ และมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติ กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน. พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 จังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี   โดยมี นายวัฒนา พุทธิชาติ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ วัดป่าโนนใหญ่ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศกาลงานเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ 2559

เทศกาลงานเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ 2559

 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ ปี 2559 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการ พนง.ราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติ ร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา และทำความสะอาดบริเวณศาลากลางศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ70 ปี โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนง.ราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวัฒนา พุทธิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง

 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น.นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง โดยมีปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนอ.น้ำเกลี้ยง ผู้แทนกกล.รส.จ.ศก. ป้องกันจังหวัดฯ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ คลังจังหวัดฯ สถิติจังหวัดฯ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ .และส่วนราชการในพื้นที่อ.น้ำเกลี้ยงร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการ พนง.ราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล  โดยมี นายธวัช. สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯ ณ ที่ทำการอบต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯ ณ ที่ทำการอบต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนง.ราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯ ณ ที่ทำการอบต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนง.ราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม...
 • บรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 60

  บรรยากาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุต

 • พิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559

  พิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำ

 • ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 • เทศกาลงานเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ 2559

  เทศกาลงานเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ 2559

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา

  กิจกรรมวันวิสาขบูชา

 • ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง

  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื

 • ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

  ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

 • ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯ ณ ที่ทำการอบต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

  ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฯ ณ ที่ทำการอบต.พรหมสวั

 • ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาร

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ อาคารศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 
ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทร. 0 4561 2754  โทรสาร : 0 4561 1995
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 38352 ,38373
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.